Skip To Content
Продукти

Продукти

Прозрачни данни за емисиите

От 1 септември 2017 г. емисиите на някои нови автомобили са определят в изпитания съгласно световната хармонизирана тестова процедура за леки автомобили (WLTP) - нова, по-реалистична процедура за измерване на разхода на гориво и емисиите на CO2. От 1 септември 2018 г. WLTP замени изцяло предишната процедура NEDC при всички нови леки автомобили.

Екологични технологии / електромобилност

Като част от своя ангажимент за устойчиво бъдещо развитие, ние сме съсредоточени върху технологиите, насочени към подобряване на ефективността на съществуващите двигатели, както и върху изграждането на система за електромобилност за нашите бъдещи електрически модели.

Blueinjection

Blueinjection

Нашите дизелови двигатели използват BlueInjection в технологията за селективна каталитична редукция SCR. При нея добавката AdBlue®1 се впръсква автоматично в изпускателния тракт с цел превръщане на вредните азотни окиси в безвредни за околната среда азот и водни пари.

 

1AdBlue® е регистрирана търговска марка на Verband der Automobilindustrie e.V.

Електромобилност

Електромобилност

Смятаме, че електрическата мобилност е бъдещето на устойчивия транспорт, което дава възможност на потребителите да се възползват от предимства като намаляване на текущите разходи за гориво и експлоатация, както и значително снижаване на въглеродните емисии.