Skip To Content
Правнa информация

Правнa информация

 

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от Opel Automobile GmbH - регистрирана по законите на Германия компания със седалище на Банхофсплац, 65423 Рюселсхайм на Майн, Германия, от името на групата свързани компании, дистрибутиращи автомобили от марката Opel в Европа (“Opel”).

 

Моля, прочетете внимателно настоящите условия преди да използвате сайта. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия, независимо дали разполагате с регистрация. Ако не приемате условията, не е възможно да използвате услугите на този уебсайт.

Бележки

Съдържащата се тук информация е създадена с цел да бъде възможно най-изчерпателна и обективна. Запазваме правото на промяна на посочените цени, цветове, материали, оборудване, спецификации, модели и наличности по всяко време и без изрично предизвестие.

 

Някои от съдържащите се в този сайт връзки могат да отведат до сайтове на трети страни. За предоставената на тях информация отговорност носят единствено техните собственици. Opel не упражнява контрол и не носи отговорност за съдържанието на независими сайтове и предоставя на своите посетители връзки към тях единствено за тяхно удобство.

Общи условия на сайта

1. Интелектуална собственост

Всички материали в Сайта са интелектуална собственост на Opel. Материалите не могат да бъдат копирани или възпроизвеждани, освен до степента, необходима за гледането им онлайн. Разпечатването на хартиен носител на пълни страници от Сайта за лична употреба е възможно при следните условия:

 

(a) Никакви документи или свързани с тях графични изображения от Сайта не могат да се променят по никакъв начин;

(б) Никакви графични изображения от Сайта не могат да се използват отделно от свързания с тях текст; и

(в) Знакът за авторско право, търговският знак на Opel, както и другата необходима служебна информация фигурират на всички направени копия.

 

Независимо от общовалидността на гореизложеното, Opel може да осигурява временна възможност за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други материали и пособия от сайта. Тези възможности за изтегляне са включени в настоящите условия.

 

Всякакъв вид употреба на извадки от Сайта, различни от съответстващите на тези условия, е забранено независимо от целта на тяхната употреба. Материалите на този сайт са преминали основна проверка на всеки етап от създаването им. Независимо от това, Opel препоръчва преди употреба да използвате програма за проверка на вируси. Също така, Opel препоръчва използването на актуализиран антивирусен софтуер.

 

2. Връзки към Сайта

Ако желаете да използвате връзка към Сайта, тя трябва да води към началната страница на Opel.

 

3. Достъп до услугата

Въпреки стремежа на Opel да гарантира нормална достъпност до Сайта 24 часа в денонощието, Opel не може да носи отговорност за недостъпността на Сайта независимо от причината, момента или съответния период.

 

Достъпът до Сайта може да бъде преустановен временно и без предизвестие в случай на повреда, поддръжка или ремонт на системата, както и по причини извън контрола на Opel.

 

4. Обработка на посетителски данни

С изключение на личните данни и информация, които са предмет на политиката за поверителност на Opel, всички останали изпратени или публикувани на Сайта материали ще се считат за неповерителни и незащитени от авторски и други права. Opel не може да има задължения по отношение на такива материали. Opel и неговите контрагенти могат свободно да копират, публикуват, разпространяват, включват и използват по друг начин такива материали и данни, изображения, звуци, текстове и друга включена в тях информация за всякакви цели.

 

Не е разрешено публикуването или излъчването на или от Сайта на каквито и да било материали:

(a) със заплашително, клеветническо, нецензурно, неприлично, бунтарско, обидно, порнографско, грубо, подбуждащо към расова омраза, дискриминационно, застрашаващо, скандално, подстрекателно, богохулно, в нарушение на доверието и поверителността съдържание, или със съдържание, което може да причини раздразнение или неудобство ; или

(б) за които не разполагате с всички необходими лицензи и/или разрешения и одобрения; или

(в) което представлява или насърчава поведение, което би могло да се счита за престъпление, предизвиква гражданския ред, противоречи по друг начин на закона или което нарушава правата на трети страни в която и да е държава по света; или

(г) което е технически зловредно (включително и неограничено по отношение на компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, червеи, зловредни компоненти, повредени данни или друг вид злонамерен софтуер или зловредни данни).

 

Не се допуска злоупотреба на Сайта по какъвто и да било начин включително и неограничено по отношение на хакерски методи.

 

Opel ще оказва цялостно и пълно съдействие и ще сътрудничи с всички правоприлагащи органи или съдилища, предявяващи иск или обръщащи се към Opel за разкриване на самоличността или местонахождението на всеки, който публикува какъвто и да е материал в нарушение на параграф 4.

 

5. Точност на информацията

Информацията на този интернет сайт е предназначена за клиентите на Opel. Opel полага всички усилия, за да гарантира точността и актуалността на съдържанието на този сайт. Въпреки това, поради естеството на складовите наличности на превозните средства и на промените, настъпващи в спецификациите на превозните средства вследствие на периодични актуализации и т.н., показаните на този сайт продукти могат да се различават от най-новата техническа спецификация на същите. Част от описаното или показаното оборудване може да се предлага само на определени пазари и държави или може да се предлага само срещу допълнително заплащане. На клиентите се препоръчва да проверят всички специфични и необходими за тях характеристики на превозното средство при съответния търговец на дребно в момента на поръчката. Opel запазва правото си на промени в спецификациите на продукта по всяко време. Opel не носи никаква отговорност по искове или загуби, произтичащи от меродавността на съдържанието на интернет сайта.

 

Нито едно от твърденията в сайта не следва да се счита за меродавно, а материалите на сайта се предоставени  „такива, каквито са“ - без каквито и да било срокове, гаранции или други условия. Съответно, в максималната разрешена от закона степен, Opel предоставя сайта при положение, че Opel изключва всякакъв вид обвързване, гаранции, срокове или други условия (включително и неограничено по отношение на каквито и да е условия, посочени от закона), които при тези условия могат да имат ефект по отношение на сайта.

 

6. Отговорност

Компанията Opel и нейните директори, служители или агенти се изключват от всякаква отговорност и задължения за каквато и да е парична сума или друг вид загуба или щета по отношение на вас или трета страна (включително и неограничено по отношение на всякакви преки, непреки, наказателни или последващи загуби или щети, загуба на доходи, печалби, репутация, данни, договори, парични разходи, както и на загуби или щети, произтичащи от или свързани по какъвто и да е начин с прекъсване на бизнеса, независимо дали са закононарушение (включително и неограничено) по отношение на проявена небрежност, договор или по друг начин) по какъвто и да е начин във връзка със Сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Сайта, на всички интернет сайтове, свързани със Сайта или на материалите на такива интернет сайтове, включително, но не само при загуба или повреда вследствие на вируси, които да заразят вашето компютърно оборудване, софтуер, данни или друго имущество поради вашия достъп до, използването на или сърфирането в Сайта или изтеглянето на какъвто и да е материал от Сайта или други интернет сайтове, свързани към Сайта. Нищо в тези условия не изключва или ограничава отговорността на Opel за:

 

(a) смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на Opel;

(б) измама или злоумишлено, измамно представяне;

(в) всяка отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена според приложимото законодателство.

 

7. Приложимо право и юрисдикция

Всички спорове, които биха могли да възникнат във връзка с този сайт, ще бъдат уреждани в съответствие с германското законодателство и от съдилищата във Франкфурт на Майн, Германия.

 

18.01.2021 година