Skip To Content
Годишен технически преглед

Годишен технически преглед

Несъмнено сте забелязали, че следващият Годишен Технически Преглед на вашия Opel наближава. Направете го при експертите на Opel и спестете ненужните пътувания за последващи ремонти.

Подгответе вашия автомобил за годишен технически преглед

Годишният технически преглед е важен както за безопасността на пътя, така и за запазване на стойността на вашия автомобил.

Вашият дилър на Opel ще подготви автомобила ви за годишния технически преглед и може да ви съдейства за извършването му. Попитайте вашия предпочитан дилър на Opel за предоставянето на услугата.

Ето какво трябва да се провери преди годишния технически предлед:

1. Светлини: проверете дали всички светлини работят правилно - фарове, странични светлини, задни светлини, предупредителни светлини, индикатори и спирачни светлини. За проверката на стоповете потърсете помощта на приятел.
2. Регистрационен номер: уверете се, че регистрационните номера са четливи и чисти.
3. Джанти и гуми: проверете дали гумите и джантите не са повредени, и дали дълбочината на грайфера е не по-малка от 2 мм.
4. Предно стъкло: проверете дали на предното стъкло няма дефект по-голям от 10мм пред шофьора и 40мм в останалата част на стъклото.
5. Чистачки на предното и задното стъкло: проверете дали няма разкъсвания или дупки в гумата на предните и задните чистачки. Те трябва да са в състояние да поддържат вашето стъкло чисто.
6. Течност за чистачки: напълнете резервоара за течност за чистачки преди Г.Т.П. – ако е празен, може да се провалите на Г.Т.П..
7. Бензин и двигателно масло: проверете дали бензина и маслото за двигателя са на необходимото ниво, тъй като техниците ще се нуждаят и от двете, за да проверят нивото на отделяните вредни емисии.
8. Седалки и колани: всички колани трябва да са в изправност и да се заключват, ако ги дръпнете. Седалката на шофьора трябва също да може да се коригира напред и назад.
9. Клаксон: проверете клаксона като го натиснете за кратко. Ако не работи, трябва да бъде поправен.
10. Светлинни индикатори: проверете дали всички светлинни индикатори на таблото първо  светват и след това угасват, когато завъртите ключа на запалването. След което проверете дали работи километража.

Ако нещо трябва да бъде проверено преди годишния технически преглед, вашият дилър на Opel е на разположение да помогне.