За да се установи колко гориво консумира автомобилът и дали отговаря на стриктните емисии за отработили газове, всички нови автомобили преминават през стандартизирана тестова процедура. От 1 септември 2017 г. новата "Световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили” (WLTP) е задействана в ЕС за новите леки автомобили. Тя наследява NEDC (Нов европейски цикъл на шофиране), използван от 1992 г. . На тази страница ще откриете най-важните факти относно WLTP и как той се отличава от NEDC, както и информация за стандарта EURO 6d-TEMP и как той се отнася към процедурата за реално шофиране Real Driving Emissions Procedure (RDE).

Предишен
 • WLTP: ПО-РЕАЛИСТИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА РАЗХОДА.

  Новият цикъл WLTP взима в предвид ситуации които са по-близки до ежедневния живот от тези в NEDC. Той ви позволява да изчислите по-добре разходите си.

Следващ
Предишен
 • Цикълът на шофиране WLTP се състои от няколко фази, които са

  базирани на всекидневни профили на шофиране от цял свят.

  Сравнен с NEDC, той е по-динамичен, има по-малко стоп

  фази и по-дълги периоди на шофиране, с по-висока скорост в

  името на отразяването на днешните пътни ситуации.

  Всяка комбинация двигател/трансмисия от определен

  автомобилен тип се тества с най-икономичното и

  изискващото най-висок разход оборудване.

  Въвеждането на WLTP доведе до увеличаване на

  публикувания разход на гориво и емисии на CO2,

  но сега те са много по-близо до реалния

  разход и емисии на CO2.

Следващ
Предишен
 • При новия стандарт на емисии Euro 6d-TEMP, автомобилите ще трябва да докажат обявените нива на емисии в бъдеще при по-стриктни условия на тестовете. Това означава че стойностите на емисиите на азотни окиси (NOx) и твърди частици трябва да отговарят на нормите при  WLTP лабораторни условия, но да бъдат верифицирани и в тестове с ежедневно шофиране.

  Тестовата процедура RDE (Емисии в реални условия) не изисква определен цикъл на шофиране; дистанцията, ускорението, външната температура, вятърът и трафикът се избират свободно в рамките на определени статистически гранични условия.

Следващ
Close

Стойностите за разхода съгласно NEDC (нов европейски цикъл на движение) са прецизни и лесно сравними, но не са съвършени. От въвеждането на NEDC през 1992 г. автомобилите и индивидуалните стилове на шофиране се промениха значително. За да отразят по-добре новите условия, параметрите на теста бяха предефинирани в WLTP ( световна хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства)

Сега те вземат предвид:

 • По-реалистична динамика на движението и външни температури
 • По-големи разстояния на изпитване
 • По-високи средни и максимални скорости
 • По-къси престои
 • Повече спиране и ускорение


Влиянието на опционалното оборудване също играе роля в цикъла WLTP. Публикуването на стойностите съгласно цикъла WLTP ще бъде законово изискване за всички автомобилни производители от есента на 2018 г.

Close

Новата Световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили (WLTP) бе въведена на 1 септември 2017 г. за нови автомобили. 12 месеца по-късно тя става обвързваща за всички леки автомобили и по този начин наследява Новия европейски цикъл на шофиране (NEDC). Въпреки че е все още е лабораторен тест, WLTP е въведен с намерението да осигури на клиентите данни за разхода на гориво по-близки до реалните и да създаде ново ниво на прозрачност.

WLTP взима в предвид:

 • По-реалистична пътна динамика и външни температури
 • По-големи тестови дистанции
 • По-висока средна и максимална скорости
 • По-малко време за престой
 • Повече спиране и ускоряване

Опционалното оборудване също има влияние върху стойностите определени с използване на  WLTP цикъла на шофиране.