Skip To Content
Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Едно от основните предизвикателства пред автомобилната индустрия е околната среда. Като производител ние имаме социална отговорност да работим етично, инвестирайки време, изследователска работа и финансови средства в нови технологии на всеки етап от производствения процес - от нашите заводи и съоръжения до автомобилите, които продаваме. Нашата цел е да намалим своя въглероден отпечатък и да продължим да предприемаме значителни положителни стъпки, които дават пример за индустрията като цяло.