Към 1 септември 2017 г., определени нови автомобили вече са типово одобрени с използване на Световната хармонизирана тестова процедура за леки автомобили  (WLTP), която е нова, по-реалистична тестова процедура за измерване на разхода и емисиите на CO2. За леките автомобили от 1 септември 2018 г., WLTP напълно заменя Новия европейски тестови цикъл  (NEDC), който бе предишната тестова процедура.

Цикълът на шофиране при WLTP ("Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure") решава ключови проблеми на NEDC ("New European Driving Cycle"). Профилът на новият цикъл WLTP съотвества повече на днешния ежедневен реален стил на шофиране и не се измерва само за базов автомобил, но взима в предвид влиянието на допълнителното оборудване.

Заради по-реалистичните тестови условия, разходът на гориво и емисиите на CO2 измерени съгласно WLTP в повечето случаи са по-високи от тези при NEDC. Дневният разход на гориво на автомобила зависи в голяма степен от индивидуалния начин на шофиране и къде ; и как се шофира: градски трафик, междуградски шосета или магистрали. Тези разлики са по-добре отчетени при цикъла WLTP. Вместо измерване само на стойности „градски, извънградски и комбинирани“ (съгласно регламенти (EC) No. 715/2007 и 692/2008,) на базата на повече теоретичен профил на шофиране, WLTP осигурява четири индивидуални стойности за различни предварително определени профила (low (градски), medium (крайградски), high (извънградски), и extra-high(магистрала)) които са базирани на статистически изследвания и анализи на потребителски профили и усредняване. В допълнение, цикълът WLTP е много по-динамичен от NEDC и включва повече ускоряване, по-висока средна скорост и по-висока максимална скорост.