Skip To Content
COVID-19

Covid-19

Ако Вашият автомобил Opel е в гаранция (включително Opel FlexCare Удължена Гаранция) и автомобилът Ви се нуждае от гаранционен ремонт, техническо обслужване или друг ремонт, и в същото време дилърствата на Opel са затворени или просто не желаете да посетите вашия Opel сервиз поради наложените ограничения във връзка с разпространението на COVID-19, препоръчваме както следва:

 

 На първо място, посетете сайта на Вашия дилър на Opel, където ще намерите актуална информация за работното време и дали сервизът работи с клиенти. Сервизите на Opel поддържат телефонна линия за връзка с клиентите си, а също така можете да се свържете с тях и по електронната поща извън работно време. При евентуални въпроси или нужда от съдействие Ви препоръчваме да се свържете с Вашия сервиз на Opel.

Гаранционни ремонти (включително Opel Flexcare Удължена Гаранция):

В случай че Вашият автомобил има нужда от извършването на гаранционен ремонт, а в същото време сте възпрепятстван/а да посетите сервиз на Opel поради ограниченията, наложени във връзка с разпространението на COVID-19 и също така гаранционният срок на автомобила Ви изтича по времето на въпросните ограничения, моля свържете се с Вашия сервиз на Opel по имейл, за да се регистрира нуждата от гаранционен ремонт с конкретен VIN, точни километри и симптоми. По този начин Вашият гаранционен иск няма да бъде отказан по-късно, когато автомобилът Ви бъде ремонтиран в сервиза – при условие, че всички останали гаранционни условия са изпълнени. Необходимо е в рамките на една седмица след подновяване работата на Вашия сервиз на Opel да запишете час за сервиз и да предоставите автомобила за ремонт при първа възможност.

 

Ако случаят не е регистриран преди изтичането на гаранционния срок, гаранционният иск може да бъде отказан.

 

Ако естеството на повредата и законовата уредба позволяват, автомобилът може да продължи да бъде експлоатиран на Ваша отговорност, но всякакви искове, свързани с произтичащи от експлоатацията допълнителни повреди ще бъдат отказани. Ако се чувствате несигурен/на, препоръчваме да не рискувате и да не шофирате автомобила си, като потърсите съдействие от Вашия сервиз на Opel при първа възможност.

Сервизно обслужване:

В случай че е настъпила необходимост от сервизно обслужване на Вашия автомобил, независимо дали поради изминати километри или време, но то не може да бъде извършено поради ограниченията във връзка с COVID-19, Вие може да продължите да ползвате автомобила си на Ваша отговорност за ограничен период от време (освен ако това не е законово ограничено) и в този случай Opel няма да откаже извършването на евентуални бъдещи ремонти, които могат да бъдат свързани със закъсняло обслужване – при условие, че всички останали гаранционни условия са изпълнени.

 

По отношение на времето, допустимото просрочие е в рамките на периода на наложените ограничения във връзка с COVID-19, при условие че запазите час за сервиз до една седмица след отмяната на ограниченията и предоставите автомобила за обслужване при първа възможност.

 

По отношение на километрите е допустимо просрочие до 20% (например при сервизен интервал от 30 000km е допустимо удължаване на пробега до 36 000km), или в случай че автомобилът изисква по-ранна смяна на моторно масло, допустими са до 20% удължаване на пробега спрямо изминатите километри от последната смяна на масло.

 

Призоваваме Ви да отделяте специално внимание на общото състояние на автомобила Ви, редовно да проверявате маслото, и в случай че забележите проблем, който влияе на функционалността или сигурността на Вашия автомобил, моля преустановете експлоатацията му, докато получите помощ – за предпочитане от оторизиран сервиз на Opel.

Пакети Opel Flexcare Сервизно Обслужване и/или Opel Flexcare Естествено Износване:

Ако периодът на пакета Flexcare изтича по време на ограниченията, наложени във връзка с COVID-19, то километрите и времето ще се зачитат както е описано в Годишно Обслужване, като ще се изисква регистриране на случая, както е описано при Гаранционни ремонти по-горе.

 

Евентуални други повреди на автомобила:

Моля, обърнете се към Вашия оторизиран сервиз на Opel или, при определени обстоятелства, се свържете с Пътна помощ на Opel.