Контакти

ВРЕМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Мениджмънт ключови клиенти Opel България

Разполагаме с мениджъри ключови клиенти във всеки регион, които са на ваше разположение за да отговорят на всякакви въпроси касаещи продажбите на корпоративен автомобилен парк – и да ви помогнат да намерите най-доброто решение за вашите нужди. Opel има силни позиции, що се касае до индустрията свързана с корпоративни автомобилни паркове, и предлага едни от най-широкомащабните възможности за избор от леки и лекотоварни автомобили с доказано ниски емисии в Европа. Можем да ви спестим време и да намалим цялостните експлоатационни разходи, така че да се фокусирате върху управлението на вашия бизнес.

Директор мениджмънт ключови клиенти Opel България

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

МеНиджър ключови клиенти Opel България

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

Мениджър ключови клиенти Организации и спорт

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

Mr. Fergal Marron

General Motors Ireland Ltd.
Fern Road
Sandyford Industrial Estate
IR-Dublin 18

Tel: 00353 1 216 10 38
Fax: 00353 1 295 98 33

Fergal.Marron@gm.com

OPEL БИЗНЕС КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР

ТЕЛЕФОН

Понеделник-петък 8-18:00 ч.

 

Обажданията се безплатни от фиксираната мрежа в България. Мобилните оператори може да таксуват разговорите.

 
ЕКИП OPEL КОРПОРАТИВЕН ПАРК