Контакти

ВРЕМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ЕКИП КОРПОРАТИВЕН ПАРК

Вашият представител корпоративен парк на Opel е специалист по отношение на всички въпроси касаещи придобиването и управлението на парк от автомобили, което означава че се позвате от експертна консултация. Дискутирайте вашите изисквания с него/нея днес. 

 

Мениджър продажби корпоративен автопарк ли сте?

ТЕЛЕФОН

Понеделник-петък 8-18:00 ч.

 

Обажданията се безплатни от фиксираната мрежа в България. Мобилните оператори може да таксуват разговорите.

 
ЕКИП OPEL КОРПОРАТИВЕН ПАРК

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ДИЛЪР НА OPEL КОРПОРАТИВЕН ПАРК