Лизинг

ЛИЗИНГ КОРПОРАТИВЕН АВТОМОБИЛЕН ПАРК

Гъвкави лизингови възможности

Нашият гъвкав автомобилен лизингов план означава че вие винаги ще шофирате най-новия модел Opel на всеки две, три или четири години. 

Трябва просто да платите умерена първоначална вноска, а след това фиксирани месечни плащания, нормирани така че да са подходящи за вашия бюджет, след това да върнете автомобила в края на договора. Свържете се с вашия корпоративен екип, за да създаде гъвкав автомобилен лизингов план, подходящ за вашите нужди.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА КОРПОРАТИВЕН ПАРК

ТЕЛЕФОН

Понеделник-петък 8-18:00 ч.

 

Обажданията се безплатни от фиксираната мрежа в България. Мобилните оператори може да таксуват разговорите.

 
ЕКИП OPEL КОРПОРАТИВЕН ПАРК