Skip To Content
Рециклиране

Рециклиране за опазване на околната среда

Тъй като околната среда е много важна за нас, ние повишаваме ефективността на процеса на рециклиране, проектирайки продуктите си от самото начало така, че да постигнем максимално устойчиво развитие.

 

 

Принципите на Opel за устойчиво развитие са ключов елемент в нашата продуктова отговорност и цели намаляване на отпадъците както в процеса на производството, така и в края на експлоатационния живот на автомобила. Принципите на Opel за устойчиво развитие са част от нашия ангажимент към опазването на околната среда и опазването на ценните суровини и енергийни ресурси.

Принципи за устойчиво развитие

Екологичен дизайн

Прави рециклирането много по-лесно.
 

При разработването на продуктите стратегията на Opel за рециклиране се основава на два крайъгълни камъка:

 

 • Екологичен дизайн
 • Разработване и внедряване на цикли на материалите при производство на автомобили.

Интегрирана отговорнот 3а продукта

Разработка

 • Оценка на жизнения цикъл

 

Производство

 • Използване на рециклирани материали

 

Употре6а

 • Предаване на дилъра (управлени на отпадъците)
 • Резервни части

 

Рецикликлиране

 • Обновуване возила
 • Обезвреждане и предварителна обрабока
 • Директива на ЕС за рециклиране след края на жизнения цикъл (ЕLV)

 

Прочетете Още Показвайте По-малко
За да гарантираме, че всички продукти на Opel отговарят на нащите цели за рециклиране, нашиje проектантски екипи следват принципите за рециклируемост и възстановимост. Те са създадени, за да насочват инженерите и доставчиците на Opel при разработването на рециклируеми автомобили. Процесът помага на инженерите да оценят колко лесно частите, компонентите и т.н. могат да бъдат рециклирани в края на живота на автомобила.

Елемени на дизайна за екологичност

 • Подбор на материали, спомагащи за устойчиво развитие
 • Проектиране на лени за обеврезждане продукти
 • Проектиране на лесниране на лесни за предварителна обработка продукти

Opel има дългогодишни традиции в използването рециклирани материали (рециклати), като количеството и разнообразието им непрекъснато нараства. За употреба в производството са одобрени и се прилагат повече от 230 вида рециклирани пластмаси. Бяха положени много технологични усилия за увеличаване на количеството използвани рециклирани материали.

 

В сравнение с новите суровини, рециклираните материали трябва да отговарят на същите технически спецификации. Рециклираните материали са предпочитани в случаите, когато това не повишава цената на компонентите, но никога за сметка на качеството. Нашият екип за рециклиране полага всички усилия, за да поддържа висококачествен външен вид, механична и термична устойчивост в съответствие със заложените стандарти.

 

Всъщност, тъй като нашите рециклирани материали са висококачествени, те могат да се използват както за скритите, така и за видимите части на автомобилите Opel.

Употреба на рециклирани материали

Показаните частм могат да бъдат направени от рециклирани материали (пример: Insignia)

Концепция за рециклиране

Концепцията на Opel за рециклиране

За вашия Opel извън употреба.

Предаване

Последният собственик предава автомобила в един от центровете за преработка. След проверка на автомобила рециклиращият център издава сертификат за унищожаване.

Предварителна обработка и обезвреждане

Най-напред се маха акумулатора и се неутрализират въздушните възгравници. След това се източват горивото и другите течности. Това включва моторното масло, трансмисионното масло, спирачната течност, охлаждащата течност и хладилният агент от климатичната система. 

Разглобяване

Следващата стъпка е демонтирането на компоненти и системи, за да бъдат продадени като използвани части или да бъдат използвани като основа за възстановени части. Ако са икономически изгодни, материали като пластмаса или стъкло се изваждат за целите на рециклирането. 

Съхранение

Събират се опасни за околната среда материали и по-късно се изпращат до специализирани компании за оползотворяване или обезвреждане. 

Раздробяване

Предварително обработените купета се раздробяват и парчетата се сортират по вид и материал за по-нататъшно рециклиране или възстановяване. 

Технология след раздробяването

Сортираните парчета се обработват по-нататък с различни технологии (магнит, вихров ток, флотация), за да се получат материали, които могат да се използват като ценни вторични суровини. 

Рециклиране / Използване / Депониране

Материалните фракции от машината за раздробяване и от инсталациите след нея могат да бъдат рециклирани (например като заместител на въглища във доменни пещи, обезводняващи средства в утайки от отпадъчни води) или в циментовата промишленост. Този процес позволява използване на 95% от автомобила и драстично намалява количеството на оставащите отпадъци за депониране. 

Мрежа за предаване

Рециклирай своя опел

Нашият процес за обратно приемане на автомобили.
Ние винаги сме правили всичко възможно, за да бъдем екологични, но сега рециклирането не е избор, а част от закона. От 1 януари 2007 с присъединяването на България към ЕС влезе в сила регламента ELV за излезли от употреба превозни средства. Инициативата за рециклиране изисква производителите да намалят количеството на отпадъците в процеса на производство и в края на жизнения цикъл на автомобилите.

От 1 януари 2007 година всеки автомобил Opel може да бъде предаден от собственика си на партньорите на Opel за обратно приемане в края на жизнения цикъл. Това е безплатна услуга при определени условия (виж по-долу).

Държим вашият автомобил да бъде рециклиран по екологично съобразен начин. Ето защо гарантираме, че всички наши места за обратно приемане отговарят на законовите изисквания на ELV регламента и са сертифицирани от независими експерти в съответствие със закона. Всеки от нашите партньори за обратно приемане, всички процеси и документооборота на входящия и изходящ поток от материали също ще бъдат проверени от нашите експерти по рециклиране.

Излязъл от употреба автомобил може да бъде предаден за рециклиране, ако:

 • Не липсват съществени части или компоненти
 • Превозното средство не съдържа отпадъци с неавтомобилен характер
 • Автомобилът е пътнически с до 9 места или лекотоварен до 3,5 тона
 • Автомобилът е с последна регистрация в ЕС
 • Автомобилът е бил регистриран по-малко от месец в ЕС
 • Оригиналните документи на автомобила са предадени заедно с него)
  Предайте употребения автомобил в пункта за предаване на нашия партньор и ще получиш сертификата за унищожаване (CoD), необходим за дерегистриране на автомобила. Сега можете да сте спокойни и сигурни, че старият ви автомобил ще бъде ликвидиран по най-благоприятния за околната среда начин.

Най-бизкият до теб пункт за обратно приемане.