Skip To Content
holiday working hours
Празнично работно време

Уважаеми клиенти,

Вижте работното време на центровете на Opel.

Център Петък 23.12 Събота 24.12 Неделя 25.12 Понеделник 26.12 Вторник 27.12 Сряда 28.12 Четвъртък 29.12 Петък 30.12 Събота 31.12 Неделя 01.01 Понеделник 02.01 Вторник 03.01
Дженеръс Ауто - София 09:00 - 16:00 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Eс Еф Ей Ритейл 3 - София 09:00-18:00 - автобили
07:30 - 18:00 - сервиз
08:00 - 18:00 - РЧ
неработен неработен неработен неработен неработен 09:00-18:00 - автобили
07:30 - 18:00 - сервиз
08:00 - 18:00 - РЧ
09:00 - 18:00 - автобили
07:30 - 18:00 - сервиз
08:00 - 18:00 - РЧ
неработен неработен неработен 09:00-18:00 - автобили
07:30 - 18:00 - сервиз
08:00 - 18:00 - РЧ
New East - София 09:00 - 16:00 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Стефанов Мотърс - Пловдив 09:00 - 17:30 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 17:30 09:00 - 17:30 неработен неработен неработен 09:00 - 17:30
НОВА КАР - Стара Загора 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Ес Еф Ей Ритейл 3 - Велико Търново 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Оникс Авто - Велико Търново 09:00 - 18:01 неработен неработен неработен неработен       неработен неработен неработен  
Поли-Ауто - Хасково 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 14:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Русе-Автосвят - Русе 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Дженеръс Ауто Бургас 09:00 - 18:01 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Ес Еф Ей Ритейл Бургас 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен неработен неработен 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен 09:00 - 18:00
Булвария - Варна 09:00 - 18:00 неработен неработен неработен неработен неработен неработен неработен неработен неработен неработен 08:00 - 18:00