Skip To Content
Reach

Reach

Opel подкрепя основните цели на REACh (Rегистрация, Oценка, Разрешаване и Ограничаване на Химикали, произведени или внесени в ЕС) - основният регламент за химически контрол в ЕС, който има за цел да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които могат да бъдат породени от химикалите. Законът влезе в сила на 1 юни 2007 г.