Идете по-нататък

Получете максималното от вашата Corsa-e знаейки кои са най-влиятелните върху пробега фактори и как да действате спрямо тях

Скорост
Скоростта е най-влиятелният фактор върху пробега. Например при висока скорост (130 км/ч) пробегът на вашата Corsa-e става наполовина на този по  WLTP. 
Стил на шофиране
Всеки път когато ускорявате, вие губите енергия. А всеки път когато спирате рязко след това трябва да ускорявате отново. Режимът на шофиране eco и рекуперативното спиране на вашата Corsa-e могат да увеличат с до 15% вашия пробег! 
Топлинен комфорт и отопление
Разликата в пробега дължаща се на отоплението варира с до 35% при различните сезони, тъй като енергията за него се отнема директно от батерията. Предварителното климатизиране на вашата Corsa-e по време на зареждане е чудесен начин да запазите пробега си и да пътувате комфортно. 
СЪВЕТ: Показаният пробег на вашата Corsa-e, е прогнозна стойност базирана на предишния начин на шофиране. Взимайки предвид влияещи върху пробега фактори (напр. скоростта, стила на шофиране, топлинния комфорт) изобразеният пробег ще се адаптира към новия стил на шофиране.