Стигнете по-далеч

Извлечете максималното от вашия Combo-e Life прилагайки  основните фактори, влияещи върху пробега

Скорост
Скоростта е най-значимият фактор, указващ влияние на пробега. При постоянна скорост от 130 км/ч пробегът на вашия Combo-e Life намалява наполовина в сравнение с този измерен по цикъла WLTP. 
Начин на шофиране
Планирайте придвижването си. При вссяко интензивно спиране губите енергия и трябва да ускорявате отново. Режимът на екологично шофиране и рекуперативно спиране на вашия Combo-e Life могат да ви помогнат да увеличите с до 15% своя пробег. 
Температурен комфорт и отопление
Разликата в пробега може да достигне 35% в зависимост от сезона. Отоплението на купето е основен консуматор на енергия през зимата, тъй като необходимата за това енергия се взима директно от батерията. Предварителното затоплянне на купето е чудесен начин да запазите пробега си и да пътувате комфортно. 
СЪВЕТ: Показаният пробег за вашия Combo-e Life, в напълно заредео състояние н е   максималният възможен. С отчитане на влияещите върху пробега фактори  (като скорост, начин на шофиране и температурен комфорт) показваният пробег ще се актуализира.