Стигнете по-далеч. 

Получете максималното от вашата Mokka-e като научите кои са основните фактори, влияещи върху пробега и как да се съобразите с тях.  

Скорост
Скоростта е факторът с най-гщолямо влияние върху пробега. Например, при постоянна скорост от 130 км/ч пробегът на вашата Mokka-e се намалява наполовина в сравнение с този по WLTP.  
Начин на шофиране
Всяко ускоряване води до увеличаване на разхода на енергия. А всеки път когато спирате рязко, след това трябва да ускорявате отново. Еко-режимът на шофиране и рекуперативното спиране навашата Mokka-e могат да ви помогнат да увеличите с до 15% вашия пробег!  
Топлинен комфорт/отопление 
Разликата в пробега в различни сезони може да достигне до 35%, тъй като нужната за това енергия се отнема директно от батерията. Предварителната климатицзация на вашата Mokka-e по време на зарежшдане е чудесен начин да увеличите пробега си и да пътувате комфортно.   
СЪВЕТ: Показаният във вашата Mokka-e при пълен заряд пробег е прогнозна стойност, базирана на предишното поведение при шофиране. Взимайки предвид влияещите върху пробега фактори (като скорост, стил на шофиране, топлинен комфорт), изобразеният пробег ще се адаптира към новия ви начин на шофиране.