Opel е водещ: От сега, тази страница ще показва стойности за разхода на гориво на базата на бъдещия WLTP цикъл на шофиране (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). От есента на 2017 година, цикълът шофиране WLTP ще влезе законово в сила и е по-близък до поведението при реални условия в днешни дни от актуалния NEDC (New European Driving Cycle). Следователно ние правим по-лесна за клиентите възможността за изчисляване на дневния разход на автомобилите си. Първият автомобил, който измерихме е Astra, през годината ще последват и други модели.

* Съгласно регламенти (EC) No 715/2007 и (EC) No 692/2008 (в съответно приложимата версия.). Данните не се отнасят за специфичен автомобил и не са част от специфична оферта, но служат изцяло за сравняване на различни типове автомобили.

 

** Долната стойност представлява най-ниската измерена стойност от четирите фази на WLTP цикъла, изразявайки консумацията на автомобила с най-икономично оборудване на съответната комбинацияа от двигател и трансмисия. Горната стойност представлява най-високата измерена стойност от четирите фази на цикъла WLTP, взети от съответния разход на изискващо най-висок разход оборудване на автомобила.

Повече информация

Предишен
 • КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ВИ: ПО-РЕАЛИСТИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВО

  Новият WLTP цикъл на шофиране взима в предвид ситуации които са по-близо до реалния живот отколкото NEDC стандарта. Той ви позволява да получите по-добра информация за дневния разход.

Следващ
Предишен
 • КАКВО Е WLTP ЦИКЪЛ НА ШОФИРАНЕ?

  WLTP цикълът на шофиране се състои от няколко фази, които са базирани на ежедневни профили на водачите в различни части на света.

Следващ
Предишен
 • ИКОНОМИСВАНЕТО Е ЛЕСНО

  Фактори като автомобилния дизайн и времето могат да повлияят разхода на гориво по начини които вие не можете да контролирате. Знаете ли обаче че можете да влияете на до една трета от вашия разход?

 • Съвет 1:

  Намалете теглото за икономисате гориво!

  Натоварете в автомобила само важните неща, защото всеки допълнителен грам води до увеличаване на разхода. И когато става дума за намялаване на теглото: Свалете багажника от покрива и този върху задната част, ако не се нуждаете от тях.

  Съвет 2:

  Не губете време и гориво!

  Модерните двигатели не се нуждаят от загряване - това води до излишен разход. Просто влизате в автомобила, стартирате двигателя и потегляте.

 • Съвет 3:

  Преминете на по-висока предавка!

  Просто правило за икономия на гориво: 30 км/ч на 3-та, 40 на 4-та и т.н. А когато светофарът светне зелено, не забравяйте: преминете на 2-ра след една кола разстояние и спестете още повече!

  Съвет 4:

  Пестете електричество!

  Удобните екстри често се нуждаят от много енергия. Така че използвайте климатика, подгряването на седалките и други електрически системи внимателно. Дребните неща понякога помагат - като паркиране на сянка и напречната вентилация когато автомобилът е горещ.

 • Съвет 5:

  Движете се с потока!

  Честото спиране и ускоряване увеличават разхода без необходимост. Добре е да се адптирате към трафика пред вас, за да предотвратите неефективно шофиране със спиране и потегляне.

  Съвет 6:

  Спестете си спортното шофиране.

  Всеки знае че времето е пари, но на пътя търпението се отплаща. Увеличаването на скоростта увеличава разхода на гориво диспропорционално и изпразва бързо резервоара ви.

 • Съвет 7:

  Дайте на автомобила си кратка почивка!

  Ако трябва да престоите над 10 секунди си заслужава да изключите двигателя за да спестите гориво. Между другото, много автомобили на Opel вече са оборудвани с автоматична старт-стоп система.

  Съвет 8:

  Не пестете от обслужване!

  Трябва също често да проверявате автомобила си: Може би се нуждаете от нов въздушен филтър или запалителни свещи - ефективното движение изисква всички части да работят както трябва. Освен това: не се движете с ниско налягане на гумите - това увеличава съпротивлението на търкаляне.

Следващ
Предишен
 • преглед

 • Съвет 1 & 2

 • Съвет 3 & 4

 • Съвет 5 & 6

 • Съвет 7 & 8

Следващ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО НОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА РАЗХОДА.

Защо NEDC вече е остарял?

NEDC (Новият европейски цикъл на шофиране, New European Driving Cycle) бе въведен през 1992 година, но автомобилите, пътищата и поведението на водачите се промениха оттогава. NEDC е изкуствен лабораторен тест и служи изключително за сравняване на различни автомобили, но не отразява нормалната консумация. Това означава че реалната консумация често е различна от тази в NEDC информацията. Основните причини включват:

 

 • Теоретичният профил на шофиране не съотвества на профилите не реалните потребители.
 • Недостатъчно ускоряване.
 • Прекалено много фази на престой.
 • Не включва високи скорости, като напр. магистрали. Това прави средната скорост прекалено ниска.
 • Точките на превключване на предавките са широко дефинирани от вида на трансмисията, т.е са едни и същи за всички автомобили с механична трансмисия.
 • Допълнителното оборудване не се отчита.
Какво измерва NEDC?

NEDC е легално действащ от 1992 година и отнасящ се за всички автомобили. NEDC е базиран на теоретичен профил на шофиране и включва две части: в първите 13 минути, той симулира движение в градски трафик с много фази на потегляне и спиране. Втората част съотвества на извънградски пътуване с максимална скорост от 120 км/ч.

Какви са четирите части на WLTP?

За да се определят стойностите на разхода на гориво по-реалистично, цикълът на шофиране WLTP е базиран на глобално статистическо изследване на реални профили на шофиране. Това включва четири части с различни средни скорости които са представителни за оперативните профили по света: ниска, средна, висока и много висока. Всяка фаза включва различни количества ускорение, спиране, престой и т.н., отразяващи различни пътни ситуации.

Каква е разликата между NEDC и WLTP?

От въвеждането на NEDC през 1992 година автомобилите и циклите на шофиране са се променили значително. Тестовите параметри WLTP са редефинирани за да отразят реалните условия по-близо. Сега те включват:

 

 • По-дълги цикли (30 мин с/у 20 мин)
 • По-кракти престои (13% с/у 25%)
 • По-дълги дистанции (около 23 км с/у 11 км)
 • По-високи скорости (макс. 130 км/ч с/у 120 км/ч)
 • С почти 50% по-високи средни скорости
 • По-високо максимално ускоряване и повече фази на ускоряване
 • Приблизително 20-30% по-висока задвижваща мощност базирана на повече динамични пътни ситуации
 • По-реалистично определяне на пътното съпротивление за тестовете за разход
 • Отчитане на допълнителното оборудване на автомобила

 

Стойностите определени с WLTP са сравними в световен мащаб, докато стойностите NEDC са валидни само в Европа.

Close

Стойностите за разхода на гориво обозначени в "Новия европейски цикъл на шофиране" (New European Driving Cycle, NEDC) са прецизни и лесно сравними, но не са перфектни. От официалното въвеждане на NEDC като през 1992, автомобилите и индивидуалните стилове на шофиране са се променили значително. За да бъдат отразени новите условия тестовите параметри бяха предефинирани в "Световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили" (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure, WLTP).

 

Те взимат в предвид:

 • По-реалистична динамика на шофирането и външна температура
 • По-големи изминати разстояния
 • По-висока средна и максимална скорост
 • По-кратки интервали на престой
 • Повече спиране и ускоряване

Влиянието на опционалното оборудване също играе роля в цикъла на шофиране WLTP.

Този нов цикъл на шофиране ще влезе като офизциално изискван за всички автомобилни производители от есента на 2017 година.

Close

Докато актуалният NEDC определя "градски, извънградски и комбинирани" стойности базирани на теоретичен профил на шофиране, WLTP използва "реални" профили на шофиране от световни статистически изследвания. WLTP цикълът на шофиране е разделен на четири части с различни средни скорости: ниска, средна, висока и много висока. Всяка част съдържа разнообразие от фази на шофиране, престой, ускорявания и спирания изискващи ежедневни профили на шофиране. Всяка комбинация двигател/трансмисия се тества с оборудване водещо до най-икономично и с най-висок разход шофиране.Започвайки с Astra, Opel ще тества всеки един модел. Публикуваните стойности дефинират диапазон от най-ниския до най-високия разход за всяка комбинация двигател/трансмисия. Това дава добра индикация за очакваната дневна консумация на всеки модел.


Моля имайте предвид: Стойностите базирани на WLTP цикъл на шофиране се определят на базата на стандартизиран, предварително определен цикъл на тестови стенд.

Close

Дневният разход на гориво на автомобила зависи от индивидуално използвания профил на автомобила и къде се управлява: в градски трафик, междуградски пътища или магистрали. Тези разлики по-добре се отчитат от цикъла на шофиране WLTP. Вместо да изчислява единствено стойностите "градски, извънградски и комбиниран" (съгласно Регламенти (EC) No. 715/2007 и 692/2008) на базата на по-теоретичен профил на шофиране, WLTP осигурява четири индивидуални стойности за различни предварително определени профила на пътуване (ниска, средна, висока, и много висока) базирани на на статистически изследвания и анализи на потребителски профили. В допълнение, WLTP цикълът на шофиране е много по-динамичен от NEDC и включва по-високи ускорения, по-висока средна скорост и по-висока максимална скорост.

 

Със стойностите публикувани за Opel Astra от юни 2016 Opel показва параметри които могат да бъдат обяснени както следва: По-ниската стойност е най-ниската стойност от четирите фази на WLTP, при шофиране на версия на Opel Astra с най-ниската консумация за специфицираната комбинация двигател/трансмисия. Горната стойност представя най-високата стойност от четирите фази на цикъла WLTP, определена във версия на Opel Astra с най-високи стойности на консумация за респективната специфицирана комбинация двигател/трансмисия. Обявените стойности осигуряват добър обзор и полезна индикация за очаквания дневен разход на гориво.

 

Моля имайте в предвид че стойностите базирани на цикъла на шофиране WLTP са определени на базата на стандартизиран, предварително дефиниран цикъл на тестови стенд.

Close

Цикълът на шофиране WLTP ( Световно хармонизирана тестова процедура за леки автомобили, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) има за цел да компенсира ключови критики към NEDC (Нов Европейски цикъл на шофиране, New European Driving Cycle). NECD е актуален метод за измерване определен от от Регламенти (EC) No. 715/2007 и 692/2008, и все още е законово изискван за да се публикуват данните за разхода на гориво и емисиите определени по съответния начин. В частност, профилът на шофиране на новия цикъл на шофиране съотвества повече на ежедневното шофиране и не се измерва за специфично ниво на оборудване, но взима в предвид и влиянието на допълнителното оборудване.


Дневният разход на гориво на автомобила зависи от индивидуално използвания профил на автомобила и къде се управлява: в градски трафик, междуградски пътища или магистрали. Тези разлики по-добре се отчитат от цикъла на шофиране WLTP. Вместо да изчислява единствено стойностите "градски, извънградски и комбиниран" (съгласно Регламенти (EC) No. 715/2007 и 692/2008) на базата на по-теоретичен профил на шофиране, WLTP осигурява четири индивидуални стойности за различни предварително определени профила на пътуване (ниска, средна, висока, и много висока) базирани на на статистически изследвания и анализи на потребителски профили. В допълнение, WLTP цикълът на шофиране е много по-динамичен от NEDC и включва по-високи ускорения, по-висока средна скорост и по-висока максимална скорост.

 

Със стойностите публикувани за Opel Astra от юни 2016 Opel показва параметри които могат да бъдат обяснени както следва: По-ниската стойност е най-ниската стойност от четирите фази на WLTP, при шофиране на версия на Opel Astra с най-ниската консумация за специфицираната комбинация двигател/трансмисия. Горната стойност представя най-високата стойност от четирите фази на цикъла WLTP, определена във версия на Opel Astra с най-високи стойности на консумация за респективната специфицирана комбинация двигател/трансмисия. Обявените стойности осигуряват добър обзор и полезна индикация за очаквания дневен разход на гориво.

 

Моля имайте в предвид че стойностите базирани на цикъла на шофиране WLTP са определени на базата на стандартизиран, предварително дефиниран цикъл на тестови стенд.