Opel e сред първите: Вече публикуваме данните за разхода на гориво на базата на новия тестови цикъл WLTP (световна хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства). От есента на 2018 г. публикуваните стойности по цикъла WLTP ще са правно обвързващи. За разлика от сегашния задължителен тест NEDC, цикълът на WLTP е по-близо до модерното шофиране.
Затова, ние вече улесняваме клиентите си при оценката на ежедневната консумация на техните автомобили. Първата кола, която сме тествали по новия цикъл е Astra, повече модели ще последват по-късно тази година.

Предишен
 • НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТЕСТОВИЯ ЦИКЪЛ WLTP:

Следващ
Предишен
 • КАКВО Е WLTP ЦИКЪЛ НА ШОФИРАНЕ?

  WLTP цикълът на шофиране се състои от няколко фази, които са базирани на ежедневни профили на водачите в различни части на света.

Следващ
Предишен
 • КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ВИ: ПО-РЕАЛИСТИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВО

  Новият цикъл WLTP отчита ситуации, които са по-близко до ежедневния живот от сегашния стандарт NEDC. Той позволява да оцениш по-добре ежедневния разход.

Следващ
Предишен
 • ПЕСТЕНЕТО НА ГОРИВО Е ЛЕСНО.

  Фактори като конструкцията на автомобила и времето могат да повлияят на разхода на гориво по начини, които не може да се контролират. Но знаеш ли, че можеш да влияеш на до 1/3 от разхода?

Следващ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО НОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА РАЗХОДА.

Защо NEDC вече е остарял?

NEDC (Новият европейски цикъл на шофиране, New European Driving Cycle) бе въведен през 1992 година, но автомобилите, пътищата и поведението на водачите се промениха оттогава. NEDC е изкуствен лабораторен тест и служи изключително за сравняване на различни автомобили, но не отразява нормалната консумация. Това означава че реалната консумация често е различна от тази в NEDC информацията. Основните причини включват:

 

 • Теоретичният профил на шофиране не съотвества на профилите не реалните потребители.
 • Недостатъчно ускоряване.
 • Прекалено много фази на престой.
 • Не включва високи скорости, като напр. магистрали. Това прави средната скорост прекалено ниска.
 • Точките на превключване на предавките са широко дефинирани от вида на трансмисията, т.е са едни и същи за всички автомобили с механична трансмисия.
 • Допълнителното оборудване не се отчита.
Какво измерва NEDC?

NEDC е легално действащ от 1992 година и отнасящ се за всички автомобили. NEDC е базиран на теоретичен профил на шофиране и включва две части: в първите 13 минути, той симулира движение в градски трафик с много фази на потегляне и спиране. Втората част съотвества на извънградски пътуване с максимална скорост от 120 км/ч.

Какви са четирите части на WLTP?

За да се определят стойностите на разхода на гориво по-реалистично, цикълът на шофиране WLTP е базиран на глобално статистическо изследване на реални профили на шофиране. Това включва четири части с различни средни скорости които са представителни за оперативните профили по света: ниска, средна, висока и много висока. Всяка фаза включва различни количества ускорение, спиране, престой и т.н., отразяващи различни пътни ситуации.

Каква е разликата между NEDC и WLTP?

От въвеждането на NEDC през 1992 година автомобилите и циклите на шофиране са се променили значително. Тестовите параметри WLTP са редефинирани за да отразят реалните условия по-близо. Сега те включват:

 

 • По-дълги цикли (30 мин с/у 20 мин)
 • По-кракти престои (13% с/у 25%)
 • По-дълги дистанции (около 23 км с/у 11 км)
 • По-високи скорости (макс. 130 км/ч с/у 120 км/ч)
 • С почти 50% по-високи средни скорости
 • По-високо максимално ускоряване и повече фази на ускоряване
 • Приблизително 20-30% по-висока задвижваща мощност базирана на повече динамични пътни ситуации
 • По-реалистично определяне на пътното съпротивление за тестовете за разход
 • Отчитане на допълнителното оборудване на автомобила

 

Стойностите определени с WLTP са сравними в световен мащаб, докато стойностите NEDC са валидни само в Европа.

Close

Стойностите за разхода съгласно NEDC (нов европейски цикъл на движение) са прецизни и лесно сравними, но не са съвършени. От въвеждането на NEDC през 1992 г. автомобилите и индивидуалните стилове на шофиране се промениха значително. За да отразят по-добре новите условия, параметрите на теста бяха предефинирани в WLTP ( световна хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства)

Сега те вземат предвид:

 • По-реалистична динамика на движението и външни температури
 • По-големи разстояния на изпитване
 • По-високи средни и максимални скорости
 • По-къси престои
 • Повече спиране и ускорение


Влиянието на опционалното оборудване също играе роля в цикъла WLTP. Публикуването на стойностите съгласно цикъла WLTP ще бъде законово изискване за всички автомобилни производители от есента на 2018 г.

Close

Сега приложимият цикъл NEDC определя "градски, извънградски и комбинирани" стойности въз основа на теоретичен профил на шофиране, докато WLTP използва "реални" профили на шофиране на базата на глобално статистическо проучване. WLTP е разделен на четири части с различни средни скорости: ниска, средна, висока и изключително висока. Всяка част съдържа различни фази на шофиране, престои, фази на ускорение и спиране и т.н., които отразяват ежедневните профили на шофиране. Всяка комбинация двигател / трансмисия се изпитва с най-икономичното, както и с най-разходващото гориво оборудване на превозното средство.

Opel понастоящем е в процес на тестване на всички модели съгласно стандартите на WLTP. Публикуваните стойности представляват диапазона от най-ниския до най-високи горивен разход за всяка комбинация двигател-трансмисия. Това дава точна индикация за очакваната дневна консумация на всеки модел.

Моля, имайте предвид, че стойностите по тестовия цикъл WLTP се определят чрез използване на стандартизиран, предварително зададен цикъл на движение чрез стендови изпитания.

Close

От 1 септември 2017 г. някои нови превозни средства ще бъдат типово одобрени, като се използва новата световна хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP), която е по-реалистична при измерването на разхода на гориво и емисиите на СО2. От 1 септември 2018 г. WLTP изцяло заменя текущия тестови цикъл NEDC. Поради по-реалистичните тестови условия разходът на гориво и емисиите на СО2, измерени по WLTP, в много случаи са по-високи в сравнение с тези, измерени по NEDC.

Тестовият цикъл WLTP решава много от проблемите на цикъла NEDC, който е текущият метод за измерване, съгласно Регламенти (ЕС) № 715/2007 и № 692/2008, и все още е задължителен при публикуването на стойности за разхода на гориво и емисиите. По-специално, новият тестови цикъл съответства по-добре на ежедневната експлоатация и също така отчита влиянието на допълнителното опционално оборудване.

Дневният разход на гориво на автомобила зависи в голяма степен от индивидуалния профил на ползване и от мястото на шофиране: градски трафик, селски пътища или магистрали. Тези разлики се отчитат по-добре от цикъла WLTP. Вместо да се изчисляват само стойностите за градско, извънградско и комбинирано управление (както е в Регламенти (ЕС) № 715/2007 и 692/2008), въз основа на теоретичен профил на шофиране WLTP предоставя четири индивидуални стойности за различни предварително зададени профили (нисък, среден, висок и извънредно висок), които се основават на статистически изследвания и анализ на потребителските профили и усреднени стойности. В допълнение, WLTP е много по-динамичен от NEDC и отразява по-високи ускорения, по-висока средна скорост и по-висока максимална скорост.

Публикуваните стойности за Opel Astra от юни 2016 г. представляват диапазон, който може да бъде обяснен, както следва: По-малката цифра е най-ниската стойност от четирите фази на WLTP, за версията на Opel Astra с най-нисък разход за съответната комбинация двигател-трансмисия. По-голямата цифра представлява най-високата стойност от четирите фази на WLTP, за версията на Opel Astra с най-висок разход за съответната комбинация двигател-трансмисия. Тези две стойности осигуряват добър поглед и полезна индикация за очакваната дневна консумация.

Моля, имайте предвид, че стойностите по тестовия цикъл WLTP се определят чрез използване на стандартизиран, предварително зададен цикъл на движение чрез стендови изпитания.