Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Интегрирана отговорнот 3а продукта

Разработка

  • Оценка на жизнения цикъл
  • Стабилен избор на материали

 

Производство

  • Използване на рециклирани материали

 

Употре6а

  • Предаване на дилъра (управлени на отпадъците)
  • Резервни части

 

Рецикликлиране

  • Обновуване возила
  • Обезвреждане и предварителна обрабока
  • Директива на ЕС за рециклиране след края на жизнения цикъл (ЕLV)

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ ПОКАЗВАЙТЕ ПО-МАЛКО