ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА.

1. Изберете автомобил

Моля, изберете кой модел Ви интересува:
 

2. Изберете дилър

    1. Търсене по

3. Попълнете вашите данни за контакт

Моля попълнете следното, за да можем да се свържем с Вас:

4. Изпратете вашите данни

Вашите лични данни ще бъдат обработени от съответния контрольор, както е описано в Декларацията за поверителност. За повече информация относно правата Ви свързани с поверителността и за начините за контакт с нас вижте тук.

 

Поддържайте връзка! (опцион. маркетинг)

 

Бих искал да получавам допълнителна информация за вашите продукти и услуги чрез

Чрез избирането на някой от горните начини за връзка се съгласявам с обработката на данните ми, както е описано в Декларацията за съгласие.

 

Имам правото да оттегля своето съгласие по всяко време (за подробности вижте тук). Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

 

Моля коригирайте маркираните полета и опитайте отново

Close

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

 

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за индивидуализиран маркетинг и проучване на пазара от [ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“, бул. „Драган Цанков“ №36, София] и Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германия, в качеството си на администратори.

 

 

Данните ми ще бъдат обработени и споделени за изброените по-долу цели със следните получателиs:

Дата / Цел(и) / Получател(и)

 

- Дата: Идентификация и данни за връзка (например име, имейл адрес, телефонен номер) и свързаната с тях информация (например като част от / във връзка с Вашите искания)

 

- Цел(и):

Обслужване на клиенти: напр. покани за събития, информация за (технически) актуализации, отнасящи се до моят автомобил / автомобил представляващ интерес, или до каквито и да било услуга за автомобили, уведомяване за срокове за поддръжка / инспекция / обслужване или помощ при повреда.

Информация за клиента: Контакт за напр. комуникации за нови и употребявани автомобили, оферти за финансиране и лизинг, услуги от дилъри, инспекции и семинари, край на финансов или лизингов договор или мерки за подобряване на моят автомобил.

Реклама: Индивидуална или персонализирана реклама на оферти, продукти и услуги.

Изследвания на удовлетвореността на клиентите: Контакт след покупка / услуга, напр. за удовлетворението от моят автомобил или предоставените му услуги.

 

- Получател(и): Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят личните ми данни със съответните изпълнители на маркетингови проучвания, свързани с ИТ услуги, администрация и поддръжка. Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ също така споделят личните ми данни със съответния доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Мичиган, САЩ), който се намира извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и следователно в страна без подходящо ниво на защита на данните. Няма решение за адекватност на Европейската комисия, но съществуват подходящи гаранции, които в този случай са съответните стандартни договорни клаузи на ЕС. За да получа копие, мога да изпратя имейл до privacyrights@opel.com.

 

 

Съгласен съм ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ и Opel Automobile GmbH да използват горепосочените ми данни, за точна идентификация, за да ми предложат най-добрите услуги и опит и да избегнат възможни несъответствия по отношение на посочените цели. Тези страни използват бизнес правила при процесите на съвпадение и сливане, за да открият потенциални съвпадения между два или повече записа, идващи от различни източници и системи (напр. чрез онлайн заявки, отправени към Opel, участие в маркетингови събития на Opel, използване на myOpel) основен запис на клиента.

 

Личните ми данни ще се съхраняват за горепосочените цели още три години след последния контакт с Opel.

 

Обработката на данните се основава на съгласието, което декларирам с настоящото (член 6, параграф 1, буква а) Общ регламент за защита на данните (GDPR)).

 

Разбирам правата си, свързани с поверителността, и данните за контакт, описани в Политика за поверителност и „Бисквитки“.

 

За допълнителна информация относно поверителността, вижте Политика за поверителност и „Бисквитки“.

Close

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Информация за обработката на лични данни

 

Вашите лични данни ще бъдат обработени, с цел управление и изпълнение на искането Ви от ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“, бул. „Драган Цанков“ №36, София, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германия и, ако е приложимо, партньор на Opel като администратори, както следва:

 

Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR.

 

Ние като администратори обработваме Вашите лични данни както следва:

 

Данни/ Цел(и) (задължителните данни са маркирани с *)

 

1.

Данни: Идентификация и данни за контакт ((име *, имейл адрес *, телефонен номер, пощенски адрес (* ако е приложимо))

- Цел(и): Контакт, комуникация и изпълнение на заявки; отписване от абонамент за новини

 

2.

- Данни: Модел от който се интересувате*

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

3.

- Данни: Избраният партньор на Opel *

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

4.

- Данни: Лизинг, финансов план (* ако е приложимо)

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

5.

- Данни: Данни за текущия автомобил*, VIN*, Първа дата на регистрация, регистрационен №, показания на километража, дата/ час на оставяне на автомобила, дата/ час на вземане, вид сервизна услуга*,  заместващ автомобил

- Цел(и): Изпълнение на сервизната поръчка

 

6.

- Данни: Тип запитване

- Цел(и): Изпълнение на заявка за контакт

 

Данните, маркирани с *, изброени по-горе, са задължителни и се изискват според договора. Затова сте задължени да ги предоставит. В случай че не предоставите данните, не можем да изпълним заявката.

 

Данните, изброени по-горе, ще се съхраняват в продължение на три години след прекратяване на това договорно взаимоотношение.

 

Получатели

 

Споделяме Вашите лични данни за изброените по-долу цели със следните получатели:

 

Данни / Цел(и) / Получател(и)

 

Данни:

Идентификация и данни за контакт

(име *, имейл адрес *, телефонен номер, пощенски адрес (* ако е приложимо)), модел от който се интересувате, избран партньор на Opel, лизинг, финансов план (* ако е приложимо), данни за текущия автомобил*, VIN*, Първа дата на регистрация, регистрационен №, показания на километража, дата/ час на оставяне на автомобила, дата/ час на вземане, вид сервизна услуга*,заместващ автомобил, тип запитване

 

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

- Получател(и): Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят вашите лични данни със съответните ангажирани процесори, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.

Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят Вашите лични данни и със съответния доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Мичиган, САЩ), който се намира извън Европейското икономическо пространство) и следователно в страна без подходящо ниво на защита на данните. Няма решение за адекватност на Европейската комисия, но съществуват подходящи гаранции, които в този случай са съответните стандартни договорни клаузи на ЕС. За да получите копие, моля изпратете имейл до: privacyrights@opel.com.

 

- Данни: Изпълнение на заявката Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят вашите лични данни със съответните ангажирани процесори, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.

- Цел(и): Проследяване на изпълнението

- Получател(и): TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

За допълнителна информация относно поверителността, вижте нашата Политика за поверителност и „бисквитки“