ВСИЧКО НУЖНО Е ЕДНО ДОКОСВАНЕ НА ЕКРАНА.

Благодарение на приложението Trip Planner на Free2Move, няма нужда да бъдете гениален математик за да използвате своя електрически автомобил. Приложението за планиране на пътуването предлага оптимален маршрут за отделна или няколко дестинации, показва зарядните точки, които може да включите и разходите за зареждане предвид цената, оставащия заряд в батерията и анализ на шофирането ви. Информацията може да бъде изпратена по свързаната навигационна система и изобразена на бордовия екран.                

* Налична заедно със Charging Pass и при допълнително заплащане.