Opel Automobile GmbH си запазва правото да променя и ъпдейтва тук споменатите функции и описания, и не носи отговорност за точността и пълнотата на тук посочената информация. Тестовите резултати от отделните телефони отразяват специфичната версия на софтуера и произведеният автомобил, който е тестван. Различните софтуерни версии или години на производство могат да окажат влияние на резултатите за съвместимост.