Opel Good to Know - Recycling

Намерете вашият дилър на Opel

Въведете някое от полетата по-долу:

Opel - Sustainable Mobility

Устойчиво развитие

Технологии, които защитават околната среда и спестяват гориво.

Как можем да намалим отпечатъка си?

ПЪТЯТ КЪМ ПО-ЧИСТА ПРИРОДА.

Рециклиране за опазване на околната среда.

Тъй като околната среда е много важна за нас, ние повишаваме ефективността на процеса на рециклиране, проектирайки продуктите си от самото начало така, че да постигнем максимално устойчиво развитие.Принципите на Opel за устойчиво развитие са ключов елемент в нашата продуктова отговорност и цели намаляване на отпадъците както в процеса на производството, така и в края на експлоатационния живот на автомобила. Принципите на Opel за устойчиво развитие са част от нашия ангажимент към опазването на околната среда и опазването на ценните суровини и енергийни ресурси.