Opel Experience - About Opel

ФИЛОСОФИЯ НА OPEL.

Нашият свят се променя. Накъдето и да погледнем, откриваме нови технологии и авангардни изобретения, които имат силата да променят нашият живот завинаги. Opel иска всеки да се ползва от тези промени. Затова правим всичко възможно тези иновации да са достъпни за колкото се може повече хора – а не само за малцина. Тази задача е дълбоко вкоренена в ДНК на нашата марка. Винаги въвеждаме най-модерните технологични решения в нашите продукти и услуги за широка публика. Защото само когато една иновация е налична за всички, тя има способността да подобрява света.

Opel - Company Information

Информация за компанията

Информация за фактите и стойностите свързани с Opel, хората и местоположението на нашия борд на директорите.

Opel информация за компанията
Opel | History and Heritage

История и наследство

Разберете как вашият автомобил е станал такъв, какъвто е. Повече от век нововъдения прокараха пътя.

Още