Contents inside this Tab Collection are only authorable inside of this page.

The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab True
Anchor ID tab-level-01-01
Title BUYING & LEASING
Pretext
Icon to Display

Choose the Best Way to Finance Your Opel Fleet

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ?

Договорът за наем е идеалното решение за малки автопаркове, които се нуждаят от фирмени автомобили или лекотоварни превозни средства с минимум грижи, за да остане време да се фокусирате върху всекидневното управление на бизнеса. 

Лизингът на автомобил от Opel е изключително облекчен. Вместо да плащате, за да го притежавате, вие плащате, за да го ползвате. В зависимост от това, колко километра предвиждате да изминавате и размера на депозита, който желаете да платите, нашият специализиран екип за малки автопаркове е готов да изготви подходящо решение, включващо фиксирани месечни плащания, което отговаря най-добре на нуждите на вашия бизнес.

Без  големи капиталови разходи
Точно прогнозиране на капиталовите потоци чрез фиксирани плащания за фирмените автомобили
Балансово финансиране
Администрирането се извършва от лизинговата компания
Данъкът за автомобила е платен за срока на договора
Помощ на пътя (заместващ автомобил е на разположение 48 часа)
Няма риск от обезценяване, тъй като няма нужда да продавате автомобила на старо

Keeping Our Costumers Happy

"From the moment I signed the agreement, I've been 100% impressed by the service and value for money I've had from the Opel SME fleet team and my local Opel dealer. They have all taken a lot of trouble to understand the nature of my business and have tailored solutions around them. I'm not sure I would have got that level of service anywhere else."

A.N. Other, Fleet sales manager at Testimonials & Co.

Further Questions? Contact Opel Fleet Team

contactfleet@opel.xx

01234 2345678

Mo-Fr from 8 am to 6 pm
Calls are free from [enter country name] landline phones. Mobile phone carriers may charge.

Opel Fleet Team

Opel Lane 12-16
12345 Opel City Nord

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab True
Anchor ID tab-level-01-02
Title FINANCE FOR COMMERCIAL VEHICLES
Pretext
Icon to Display

Tbd Tab 2 Choose the Best Way to Finance Your Opel Fleet

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ?

Договорът за наем е идеалното решение за малки автопаркове, които се нуждаят от фирмени автомобили или лекотоварни превозни средства с минимум грижи, за да остане време да се фокусирате върху всекидневното управление на бизнеса. 

Лизингът на автомобил от Opel е изключително облекчен. Вместо да плащате, за да го притежавате, вие плащате, за да го ползвате. В зависимост от това, колко километра предвиждате да изминавате и размера на депозита, който желаете да платите, нашият специализиран екип за малки автопаркове е готов да изготви подходящо решение, включващо фиксирани месечни плащания, което отговаря най-добре на нуждите на вашия бизнес.

Без  големи капиталови разходи
Точно прогнозиране на капиталовите потоци чрез фиксирани плащания за фирмените автомобили
Балансово финансиране
Администрирането се извършва от лизинговата компания
Данъкът за автомобила е платен за срока на договора
Помощ на пътя (заместващ автомобил е на разположение 48 часа)
Няма риск от обезценяване, тъй като няма нужда да продавате автомобила на старо

Keeping Our Costumers Happy

"From the moment I signed the agreement, I've been 100% impressed by the service and value for money I've had from the Opel SME fleet team and my local Opel dealer. They have all taken a lot of trouble to understand the nature of my business and have tailored solutions around them. I'm not sure I would have got that level of service anywhere else."

A.N. Other, Fleet sales manager at Testimonials & Co.

Further Questions? Contact Opel Fleet Team

contactfleet@opel.xx

01234 2345678

Mo-Fr from 8 am to 6 pm
Calls are free from [enter country name] landline phones. Mobile phone carriers may charge.

Opel Fleet Team

Opel Lane 12-16
12345 Opel City Nord

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID tab-level-01-03
Title INCLUSIVE FINANCE PACKAGES
Pretext
Icon to Display

Tbd Tab 3 Choose the Best Way to Finance Your Opel Fleet

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ?

Договорът за наем е идеалното решение за малки автопаркове, които се нуждаят от фирмени автомобили или лекотоварни превозни средства с минимум грижи, за да остане време да се фокусирате върху всекидневното управление на бизнеса. 

Лизингът на автомобил от Opel е изключително облекчен. Вместо да плащате, за да го притежавате, вие плащате, за да го ползвате. В зависимост от това, колко километра предвиждате да изминавате и размера на депозита, който желаете да платите, нашият специализиран екип за малки автопаркове е готов да изготви подходящо решение, включващо фиксирани месечни плащания, което отговаря най-добре на нуждите на вашия бизнес.

Без  големи капиталови разходи
Точно прогнозиране на капиталовите потоци чрез фиксирани плащания за фирмените автомобили
Балансово финансиране
Администрирането се извършва от лизинговата компания
Данъкът за автомобила е платен за срока на договора
Помощ на пътя (заместващ автомобил е на разположение 48 часа)
Няма риск от обезценяване, тъй като няма нужда да продавате автомобила на старо

Keeping Our Costumers happy

"From the moment I signed the agreement, I've been 100% impressed by the service and value for money I've had from the Opel SME fleet team and my local Opel dealer. They have all taken a lot of trouble to understand the nature of my business and have tailored solutions around them. I'm not sure I would have got that level of service anywhere else."

A.N. Other, Fleet sales manager at Testimonials & Co.

Further Questions? Contact Opel Fleet Team

contactfleet@opel.xx

01234 2345678

Mo-Fr from 8 am to 6 pm
Calls are free from [enter country name] landline phones. Mobile phone carriers may charge.

Opel Fleet Team

Opel Lane 12-16
12345 Opel City Nord

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID tab-level-01-04
Title WHAT OUR CUSTOMERS SAY
Pretext
Icon to Display

Tbd Tab 4 Choose the Best Way to Finance Your Opel Fleet

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ?

Договорът за наем е идеалното решение за малки автопаркове, които се нуждаят от фирмени автомобили или лекотоварни превозни средства с минимум грижи, за да остане време да се фокусирате върху всекидневното управление на бизнеса. 

Лизингът на автомобил от Opel е изключително облекчен. Вместо да плащате, за да го притежавате, вие плащате, за да го ползвате. В зависимост от това, колко километра предвиждате да изминавате и размера на депозита, който желаете да платите, нашият специализиран екип за малки автопаркове е готов да изготви подходящо решение, включващо фиксирани месечни плащания, което отговаря най-добре на нуждите на вашия бизнес.

Без  големи капиталови разходи
Точно прогнозиране на капиталовите потоци чрез фиксирани плащания за фирмените автомобили
Балансово финансиране
Администрирането се извършва от лизинговата компания
Данъкът за автомобила е платен за срока на договора
Помощ на пътя (заместващ автомобил е на разположение 48 часа)
Няма риск от обезценяване, тъй като няма нужда да продавате автомобила на старо

Keeping Our Costumers happy

"From the moment I signed the agreement, I've been 100% impressed by the service and value for money I've had from the Opel SME fleet team and my local Opel dealer. They have all taken a lot of trouble to understand the nature of my business and have tailored solutions around them. I'm not sure I would have got that level of service anywhere else."

A.N. Other, Fleet sales manager at Testimonials & Co.

Further Questions? Contact Opel Fleet Team

contactfleet@opel.xx

01234 2345678

Mo-Fr from 8 am to 6 pm
Calls are free from [enter country name] landline phones. Mobile phone carriers may charge.

Opel Fleet Team

Opel Lane 12-16
12345 Opel City Nord