Полезно

ЗОНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ВОДАЧА  НА СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ

КАКВО Е ДЪНЪК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В НАТУРА?

Ако компания осигурява на служител нефинансови ползи –  като здравна вноска или служебен автомобил, който се ползва за частни нужди – данъчните служби приемат това за получаване на ползи и служителят подлежи на данъчно облагане.  Таксата е известна като данък обезщетение в натура.

КОИ ФАКТОРИ ВЛИЯЯТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО В НАТУРА?

Данъчното облагане на ползите в натура се използват от държавата като начин за намаляване на емисиите на CO2. Той използва методологии за това какъв трябва да бъде съответния данък. В допълнение към подлежащата на данък стойност на автомобила се вземат в предвид емисиите на CO2 (които се използват за определяне на данъчната рамка на ползите в натура) вида на използваното гориво и данЪчната ставка на самия служител.  

 

Ако разполагате със служебен ван, който се използва и за частни нужди, изчисляването е доста по-просто. В този случай данъчните власти са установили стойност от €X,XXX като данъчно облекчение, плюс допълнителни  €XXX ако ви е осигурено безплатно гориво за частни нужди. Просто умножете тези стойности по най-високата стойност по която плащате данък доход за да калкулирате годишните си задължения по данък ползи в натура.

Калкулатор данък ползи в натура
За да изчислите какъв данък трябва да платите за вашия служебен автомобил използвайте нашия данък ползи в натура калкулатор.
 
ВРЪЗКА С КАЛКУЛАТОРА
Гама с ниски CO2 емисии
Opel предлага гама от високоефективни двигатели с ниски емисии на CO2, които поддържат ниски данъчните ви ставки.  Данъчните ставки се определят от емисиите на CO2 и вида на горивото.
 
ВИЖТЕ АВТОМОБИЛИТЕ
НИСКИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ
Opel предлага гама от високоефективни двигатели с ниски емисии на CO2, които поддържат ниски данъчните ви ставки.  Данъчните ставки се определят от емисиите на CO2 и вида на горивото.
 

НЯКАКВИ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ ЕКИПА КОРПОРАТИВНИ АВТОМОБИЛИ НА OPEL

ТЕЛЕФОН

Понеделник-петък 8-18:00 ч.

 

Обажданията се безплатни от фиксираната мрежа в България. Мобилните оператори може да таксуват разговорите.

 
ЕКИП OPEL КОРПОРАТИВЕН ПАРК