ПРОТОТИПИ НА OPEL - ПРЕДСТАВА И РЕАЛИЗАЦИЯ.

Мечтите не само са разрешени, но и са желателни, когато се проектира прототип на Opel. Тези мечти обаче винаги трябва да могат да се превърнат в реалност на разумна цена.