Ориентиран към рециклирането дизайн - Opel

ДИЗАЙНЪТ НА OPEL, ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЦИКЛИРАНЕ, ПРАВИ ПРОЦЕСА НА РЕЦИКЛИРАНЕТО МНОГО ПО-ЛЕСЕН.

Тъй като околната среда е много важна за нас, ние увеличаваме ефикасността на процесите ни на рециклиране като проектираме продукти, подлежащи на рециклиране.