Recovery of end of life vehicles  - Opel <market/>

КОНЦЕПЦИЯТА НА OPEL ЗА ВТОРИЧНА УПОТРЕБА.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Доставка

Последният собственик доставя автомобила, обект на рециклиране, на изпълнител - разкомплектовач.
След проверка на автомобила, разкомплектовачът издава необходимото Удостоверение за унищожаване.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Предварително третиране и екологично обезвреждане

Най-напред се сваля акумулатора и се неутрализират въздушните възглавници. След това разкомплектовачът източва всички течности на автомобила, включително горивото, маслото за двигателя , маслото за скоростната кутия, спирачната течност, както и антифриза и охладителната течност от климатика.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Разкомплектовка

Следващата стъпка е разкомплектоване на компонентите и системите с оглед да бъдат реализирани на пазара като части втора употреба или като основа за преработени части. Ако е икономически изгодно се свалят и материали като пластмаса и стъкло, за да бъдат рециклирани.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Съхранение

Опасните за околната среда материали се събират, след което се изпращат на специализирани фирми за рециклиране или унищожаване.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Резачка

Предварително обработената каросерия на рециклирания автомобил се подава на шредер машината, която я разфасова на парчета с цел по-нататъшно рециклиране или възстановяване.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Технология след приключване на работата на шредер машината

Разфасованите от шредер машината материали се обработват допълнително посредством различни технологии /магнит, вихров ток, флотация/ за извличане на фракции, които могат да бъдат използва като ценна вторична суровина.

Разглобяване на ИУА, раздробяване и рециклиране

Рециклиране/възстановяване/сметище

Различните фракции на материали от шредер машината и последващите обработки могат да се рециклират (например, като заместител на въглища във високи пещи или като обезводнител при третиране на шлаки при отпадни води) или използвани под формата на вторична суровина за циментовото производство. Този процес дава възможност за вторична употреба на 85% от автомобила и драстично намалява материала, оставащ за изхвърляне в сметищата.