Opel Experience - About Opel
Opel - Company Information

Информация за компанията

Информация за фактите и стойностите свързани с Opel, хората и местоположението на нашия борд на директорите.

Opel информация за компанията
Opel | History and Heritage

История и наследство

Разберете как вашият автомобил е станал такъв, какъвто е. Повече от век нововъдения прокараха пътя.

Още